Đăng ký

Giải bài 48 trang 99 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Đố. Hãy lấy một tờ giấy, gấp 3 lần theo hình 33. Trải tờ giấy quan sát xem có phải nếp gấp là hình ảnh của một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song hay không?

Giải bài 48 trang 99 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

- Trả lời : Các nếp gấp là hình ảnh của một đoạn thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song.