Đăng ký

Giải bài 46 trang 98 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Xem hình 31

a) Vì sao a//b.

b) Tính số đo góc C.

Giải bài 46 trang 98 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) Ta có : a \(\perp \) AB và b \(\perp \) AB suy ra a // b

b) Ta có : a // b => \(\widehat{C} + \widehat{D} = 180^0\) (hai góc trong cùng phía)

 => \(\widehat{C} = 180^0 - \widehat{D} = 180^0 - 120^0 = 60^0\)

shoppe