Đăng ký

Bài 13 trang 60 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho hình 16. Hãy chứng minh rằng:

a)    BE < BC

b)    DE < BC

Hướng dẫn giải

a) Trong hình vẽ BE và BC là hai đường xiên vẽ từ B đến đường AC và AE, AC là hai hình chiếu của chúng. 

Vì AE < AC nên BE < BC.

b) EB và ED là hai đường xiên vẽ từ E đến AB và AB, AD lần lượt là hai hình chiếu của chúng.

Vì AD < AB nên DE < BE.

Ta có: BE < BC và DE <  BE nên DE < BC.

shoppe