Đăng ký

Giải bài 13 trang 60 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

 Cho hình 16. Hãy chứng minh rằng:

a) BE < BC;

b) DE < BC.

Hướng dẫn giải

a) Ta có AB \(\perp\) AC nên AE và AC lần lượt là hình chiếu vuông góc của BE và BC lên AC.

Ta thấy AE < AC suy ra BE < BC (1) (hình chiếu nhỏ hơn thì đường xiên nhỏ hơn)

b) Ta có AC \(\perp\) AB nên AD và AB lần lượt là hình chiếu của ED và EB lên AB.

Ta thấy AD < AB suy ra ED < EB (2) (hình chiếu nhỏ hơn thì đường xiên nhỏ hơn)

Từ (1) và (2) suy ra ED < BC.