Đăng ký

Giải bài 8 trang 59 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho hình 11, biết rằng AB < AC. Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng? Tại sao?

a) HB = HC;

b) HB > HC;

c) HB < HC.

Hướng dẫn giải

Ta có AH \(\perp\) BC nên HB và HC lần lượt là hình chiếu của AB và AC lên BC.

Vì AB < AC nên HB < HC (đường xiên nhỏ thì hình chiếu nhỏ)

Vậy câu c) đúng .