Đăng ký

Giải bài 12 trang 60 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho hình 14. Ta gọi độ dài đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b.

Một tấm gỗ xẻ có hai cạnh song song. Chiều rộng của tấm gỗ là khoảng cách giữa hai cạnh đó.

Muốn đo chiều rộng của tấm gỗ, ta phải đặt thước như thế nào? Tại sao? Cách đặt thước như trong hình 15 có đúng không?

Hướng dẫn giải

 Muốn đo chiều rộng của tấm gỗ , ta phải đặt thước vuông góc với hai cạnh song song của tấm gỗ, vì chiều rộng của tấm gỗ là đoạn vuông góc giữa hai cạnh này.

 Cách đặt thước như trong hình 15 (SGK) là sai : vì ở hình này ta đã đo "đoạn xiên" mà không phải đo đoạn vuông góc (đoạn vuông góc luôn ngắn hơn mọi "đoạn xiên" kẻ từ một điểm đến cùng một đường thẳng).