Đăng ký

Giải bài 9 trang 59 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Để tập bơi nâng dần khoảng cách, hàng ngày bạn Nam xuất phát từ M, ngày thứ nhất bạn bơi đến A, ngày thứ hai bạn bơi đến B, ngày thứ ba bạn bơi đến C, ...(hình 12).

Hỏi rằng bạn Nam tập bơi như thế có đúng mục đích đề ra hay không (ngày hôm sau có bơi xa hơn ngày hôm trước hay không)? Vì sao?

Hướng dẫn giải

MA là đường vuông góc kẻ từ M xuống đường thẳng d.

Các đoạn thẳng AB, AC, AD lần lượt là hình chiếu vuông góc của MB, MC, MD lên d.

Ta thấy AB < AC < AD

Nên MB < MC < MD (hình chiếu nào lớn hơn thì đường xiên lớn hơn)

Vậy MA < MB < MC < MD

Trả lời : bạn Nam tập bơi đúng mục đích đề ra.

shoppe