Đăng ký

Giải bài 14 trang 60 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Đố: Vẽ tam giác PQR có PQ = PR = 5cm, QR = 6 cm.

Lấy điểm M trên đường thẳng QR sao cho PM = 4,5cm. Có mấy điểm M như vậy?

Điểm M có nằm trên cạnh QR hay không? Tại sao?

Hướng dẫn giải

Kẻ PH \(\perp\) QR thì HM và HR lần lượt là hình chiếu của PM và PR.

Vì PR > PH (5>3) nên tồn tại một điểm M thuộc tia HR sao cho PM = 4,5cm

Ta có PM < PR (4,5 < 5) suy ra HM < HR (đường xiên nhỏ thì hình chiếu nhỏ)

Do đó M nằm giữa H và R.

Tương tự , có điểm M' nằm giữa H và Q mà PM' = 4,5cm

Vậy có hai điểm M và M' nằm trên cạnh QR. Để PM = PM' = 4,5cm