Tiền Việt Nam - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Tiền Việt Nam được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 130, 131 SGK Toán 3

1. Học sinh cộng nhẩm và trả lời: a Chú lợn a có 6200 đồng b Chú lợn b có 8400 đồng c Chú lợn c có 4000 đồng 2.  a Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 2000 đồng b Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 5000 đồng để được 10 000 đồng c Phải lấy năm tờ giấy bạc loại 2000 đồng để được 10 000 đồng d P

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Tiền Việt Nam - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!