Thể tích hình lập phương - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Thể tích hình lập phương được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 122 SGK Toán 5

Áp dụng các công thức: Diện tích một mặt = cạnh x cạnh Diện tích toàn phần = diện tích một mặt x 6 Thể tích  = cạnh x cạnh x cạnh LỜI GIẢI CHI TIẾT + Hình lập phương 1 và 2 học sinh tự tính. + Hình lập phương 3: Vì 36 = 6 times 6 nên cạnh hình lập phương dài 6cm. Diện tích toàn phần là:     

Bài 2 trang 122 SGK Toán 5

Tính thể tích khối kim loại rồi đổi sang đơn vị đềximét khối. Cận nặng của khối kim loại = 15kg x thể tích khối kim loại với đơn vị đềximét khối. LỜI GIẢI CHI TIẾT Thể tích của khối kim loại đó là:        0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875 m3 Ta có:  0,421875 m3= 421,875dm3 Khối kim loại đó cân nặng s

Bài 3 trang 123 (Thể tích hình lập phương) SGK Toán 5

Tính độ dài cạnh hình lập phương = chiều dài + chiều rộng + chiều cao : 3 Tính thể tích hình hộp chữ nhật : V = a ×  b × c trong đó a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật. Tính thể tích hình lập phương: V = a × a × a, trong đó a là độ dài cạnh hình lập phương. LỜI GIẢI CHI TIẾT a

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Thể tích hình lập phương - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!