Thể tích của một hình - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Thể tích của một hình được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 115 SGK Toán 5

Hình hộp chữ nhật A gồm 4 x 2 x 2 = 16 hình lập phương nhỏ. Hình hộp chữ nhật B gồm 3 x 3 x 2 = 18 hình lập phương nhỏ ? Hình B có thể tích lớn hơn.

Bài 2 trang 115 SGK Toán 5

Hình A có 5 x 3 x = 45 hình lập phương nhỏ. Hình B có 3 x 3 x 3 1 = 26  hình lập phương nhỏ. Thể tích của hình A lớn hơn thể tích của hình B.

Bài 3 trang 115 SGK Toán 5

Vì 6 = 1 x 6 = 2 x 3 Do đó ta có hai cách để xếp thành một hình chữ nhật 

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Thể tích của một hình - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!