Tháng - Năm - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Tháng - Năm được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 108 SGK Toán 3

1. Học sinh tự trả lời Tháng 1 có 31ngày                     Tháng 7 có 31 ngày Tháng 3 có 31 ngày                    Tháng 10 có 31 ngày Tháng 6 có 30 ngày                   Tháng 11 có 30 ngày 2.  Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ sáu. Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày 31 và là ngày thứ tư Tháng 8 có b

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Tháng - Năm - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!