Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 105 SGK Toán 5

Theo hình vẽ thì mảnh đất đã cho được chia thành một hình chữ nhật và hai hình tam giác. Ta có thể tính diện tích hình chữ nhật AEGD và diện tích hai tam giác AEB, BGC hoặc tính diện tích hình thang ABGD và diện tích  tam giác BGC, từ đó suy ra diện tích của cả mảnh đất.           LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 2 trang 106 (Luyện tập về tính diện tích - tiếp theo) SGK Toán 5

Mảnh đất được chia thành một hình thang BCNM và hai hình tam giác vuông ABM, CND. Ta tính diện tích từng hình, từ đó suy ra diện tích mảnh đất ban đầu. LỜI GIẢI CHI TIẾT Mảnh đất được chia thành một hình thang BMNC và hai hình tam giác vuông ABM, CND. Hình thang BMNC có đáy lớn là CN, đáy nhỏ là BM,

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!