Luyện tập trang 98 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 98 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 SGK Toán 4

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.  Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.  LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. a Các số chia hết cho 3 là: 4563; 2229; 3576; 66816.     b Các số chia hết cho 9 là: 4563; 66816.     c Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 98 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!