Luyện tập trang 10 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 10 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 10 SGK Toán 4

Bài 2 trang 10 SGK Toán 4

a Số 2453 đọc là: hai nghìn bốn trăm năm mươi ba. Số 65 243 đọc là: sáu mươi lăm nghìn hai trăm ba mươi bốn. Số 762 543 đọc là: bảy trăm sáu mươi hai nghìn năm trăm bốn mươi ba. Số 53 620 đọc là: năm mươi ba nghìn sáu trăm hai mươi. b Chữ số 5 trong số 2453 thuộc hàng chục. Chữ số 5 trong số 65 243 

Bài 3, 4 trang 10 SGK Toán 4

3. a 4300                                d 180715     b 24316                              e 307421     c 24301                              g 999999 4. a 300 000; 400 000; 500 000;600 000; 700 000; 800 000.     b 350 000; 360 000; 370 000; 380 000; 390 000;  400 000.     c 399 000; 399 100; 399 200

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 10 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!