Luyện tập trang 96 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 96 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 4

Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.  Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. Số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. a Các số chia hết cho 2 là: 4568; 66814; 2050; 3576; 900.    b Các số chia hết cho 5 là: 205

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 96 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!