Dấu hiệu chia hết cho 5 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Dấu hiệu chia hết cho 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán 4

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. Chú ý: Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5. Các số có tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. a Trong các số đã cho, các số chia hết c ho 5 là:                           35; 660; 3000;

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Dấu hiệu chia hết cho 5 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!