Ôn tập các số đến 100 000 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập các số đến 100 000 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 3 SGK Toán 4

a  b 36000; 37000; 38000; 39000; 40000; 41000; 42000.

Bài 2 trang 3 SGK Toán 4

Bài 3 trang 3 SGK Toán 4

a 9171 = 9000 + 100 + 70 + 1     3082 = 3000 + 80 +2     7006 = 7000 + 6 b 7000 + 300 + 50 + 1 = 7351     6000 + 200 + 3 = 6203     6000 + 200 + 30 = 6230     5000 + 2 = 5002

Bài 4 trang 4 SGK Toán 4

Áp dụng quy tắc tìm chu vi: Tứ tam giác: Cộng độ dài các cạnh. Hình chữ nhật: Lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân 2. Hình vuông: Lấy độ dài cạnh nhân 4. LỜI GIẢI CHI TIẾT Hình tứ giác ABCD có chu vi là: 6 + 4 + 3 + 4 = 17 cm Hình chữ nhật MNPQ có chu vi là: 4 + 8 x 2 = 24 cm Hình vuông

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập các số đến 100 000 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!