Dấu hiệu chia hết cho 2 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Dấu hiệu chia hết cho 2 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 95 SGK Toán 4

Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2. Các số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 thì không chia hết cho 2. Số chia hết cho 2 là số chẵn. Số không chia hết cho 2 là số lẻ. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. a Trong các số đã cho, các số chia hết cho 2 là:                 98; 1000; 744;

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Dấu hiệu chia hết cho 2 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!