Luyện tập chung trang 99 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 99 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99 SGK Toán 4

Áp dụng các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. a Các số chia hết cho 2 là: 4568; 2050; 35766.     b Các số chia hết cho 3 là: 2229; 35766.     c Các số chia hết cho 5 là: 7435; 2050.     d Các số chia hết cho 9 là: 35766. 2. a Các số có tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 99 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!