Ki-lô-mét vuông - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ki-lô-mét vuông được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 SGK Toán 4

Dựa vào tính chất: 1km2  = 1 000 000 m2 LỜI GIẢI CHI TIẾT 1.  Đọc Viết Chín trăm hai mươi mốt ki–lô–mét vuông 921 km2 Hai nghìn ki–lô–mét vuông 2000 km2 Năm trăm linh chin ki–lô–mét vuông 509 km2 Ba trăm hai chục nghìn ki–lô–mét vuông 32000 km2 Đọc Viết Chín trăm hai mươi mốt ki–lô–mét vuông 921 km2

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ki-lô-mét vuông - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!