Luyện tập trang 7 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 7 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 7 SGK Toán 4

a a 6 x a 5 6 x 5 = 30 7 6 x 7 = 42 10 6 x 10 = 60 a 6 x a 5 6 x 5 = 30 7 6 x 7 = 42 10 6 x 10 = 60 b b 18 : b 2 18 : 2 = 9 3 18 : 3 = 6 6 18 : 6 = 3 b 18 : b 2 18 : 2 = 9 3 18 : 3 = 6 6 18 : 6 = 3 c a a + 56 50 50 + 56 = 116 26 26 + 56 = 82 100 100 + 56 = 156 a a + 56 50 50 + 56 = 116 26 26 + 56 =

Bài 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 4

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó. LỜI GIẢI CHI TIẾT 2. a Nếu n = 7 thì 35 + 3 x n = 35 + 3 x 7 = 56 b Nếu m = 9 thì 168 m x 5 = 168 9 x 5 = 123 c Nếu x = 34 thì 237 66 +x = 237 66 +34 = 137 d Nếu y = 9 thì 37 x 18 : y = 37 x 18 : 9 = 74 3.  c Biểu  thức Giá trị bi

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 7 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!