Luyện tập trang 100 SGK Toán 4 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 100 SGK Toán 4 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 100, 101 SGK Toán 4

1.  530dm2 =  53000cm2                        84600cm2 =  846dm2      13dm2 29cm2  = 1329cm2                 300dm2 = 3m2               10km2 =  10000000m2                      900000m2 =  9km2  2.  a Diện tích khu đất là:         5 x 4 = 20 km2 b Ta có 8000m = 8km     Diện tích khu đất là:         

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 100 SGK Toán 4 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!