Các số có sáu chữ số - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Các số có sáu chữ số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 9 SGK Toán 4

b Điền các chữ số vào các ô trống của hàng từ trái qua phải như sau: 5; 2; 3; 4; 5; 3 Viết số:  523453. Đọc số: Năm trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi ba.

Bài 2 trang 9 SGK Toán 4

Bài 3 trang 10 SGK Toán 4

96 315 đọc là: chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm;  796 315 đọc là: bảy trăm chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm;  106 315 đọc là: một trăm linh sáu nghìn ba trăm mười lăm;   106 827 đọc là: một trăm linh sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy.

Bài 4 trang 10 SGK Toán 4

a 63 115 b 723 936 c 943 103 d 860 372

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Các số có sáu chữ số - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!