Dấu hiệu chia hết cho 3 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Dấu hiệu chia hết cho 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 SGK Toán 4

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. Trong các số đã cho, các số chia hết cho 3 là:                           231; 1872; 92313 2. Trong các số đã cho, các số không chia hết ch

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Dấu hiệu chia hết cho 3 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!