Biểu thức có chứa một chữ - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Biểu thức có chứa một chữ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2 trang 6 SGK Toán 4

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. b Nếu c = 7 thì 115 c = 115 7 = 108     c Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95 2. a  x 8 30 100 125 + x 125 + 8 = 133 125 + 30 = 155 125 + 100 = 225 x 8 30 100 125 + x 125 + 8 = 133 125 + 30 = 155 125 + 100 = 22

Bài 3 trang 6 SGK Toán 4

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260.     Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250.     Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330.     Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280. b Nếu n = 10 thì 873 n = 873 10 = 863.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Biểu thức có chứa một chữ - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!