Dấu hiệu chia hết cho 9 - Toán lớp 4

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Dấu hiệu chia hết cho 9 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Chú ý: các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9. LỜI GIẢI CHI TIẾT 1.  Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không Ví dụ: số 99 có tổng các chữ số là 9 + 9 = 18; chia hết cho 9.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Dấu hiệu chia hết cho 9 - Toán lớp 4 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!