Luyện tập trang 132 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 132 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 132, 133 SGK Toán 3

1.  Chiếc ví a có 6300 đồng,  chiếc ví b có 3600 đồng Chiếc ví c có 10 000 đồng,  chiếc ví d có 9700 đồng Ta có: 3600 đồng < 6300 đồng < 9700 đồng < 10 000 đồng Vậy chiếc ví c có nhiều tiền nhất 2.  a Phải lấy ra một tờ 2000 đồng, một tờ 1000 đồng, một tờ 500 đồng và một tờ 100 đồng để được 3600 đồn

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 132 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!