Luyện tập trang 122 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 122 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Toán 3

1. Đồng hồ ở hình A chỉ 4 giờ Đồng hồ ở hình B chỉ 8 giờ 15 phút Đồng hồ ở hình C chỉ 8 giờ 55 phút hay 9 giờ kém 5 phút 2.  Các số đã cho đọc là: một, ba, bốn, sáu, bảy., chín, mười một, tám, mười hai 3.  4. a Có thể xếp như sau: bCó thể xếp như sau: c Với 3 que diêm, có thể xếp được những số là: 5

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 122 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!