Luyện tập trang 120 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 120 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 SGK Toán 3

1. 2. a xtimes 7 = 2017       xquad   = 2017 : 7      xquad   = 301 b 8times x = 1640               x = 1640 : 8             x = 205 c xtimes 9 = 2769       xquad   = 2769 : 9       xquad  = 307 3. Số gạo đã bán là: 2024 : 4 = 506 kg Số gạo còn lại là: 2024 – 506 = 1518

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 120 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!