Luyện tập trang 114 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 114 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 114 SGK Toán 3

1. a 4129 + 4129 = 4129 x 2 = 8258 b 2007 + 2007 + 2007  + 2007 = 2007 x 4 = 8028 c 1052 + 1052 + 1052 = 1052 x 3 = 3156 2. Số bị chia 423 423 9604 5355 Số chia 3 3 4 5 Thương 141 141 2401 1071 Số bị chia 423 423 9604 5355 Số chia 3 3 4 5 Thương 141 141 2401 1071  Hướng dẫn : Cột thứ nhất : 423 : 3

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 114 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!