Luyện tập trang 110 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 110 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 110 (Luyện tập) SGK Toán 5 -

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Đổi 1,5m = 15dm Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật l

Bài 2 trang 110 SGK Toán 5

Thùng không có nắp và người ta chỉ quét mặt ngoài của thùng nên diện tích phần quét sơn bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích một mặt đáy của thùng. Lưu ý: ba kích thước của hình hộp chữ nhật chưa cùng đơn vị đo nên trước khi tính ta cần đưa về cùng một đơn vị đo. LỜI GIẢI CHI TIẾT Đổi: 8dm =

Bài 3 trang 110 SGK Toán 5

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của từng hình rồi so sánh kết quả với nhau LỜI GIẢI CHI TIẾT + Hình bên trái:  Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:        2,5 + 1,5 x 2 x 1,2 = 9,6 dm2 Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:        2,5 x 1,5 = 3,75  dm2 Diện tích toàn phần hình hộ

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 110 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!