Luyện tập trang 109 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 109 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán 3

1. a Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ ba     Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ hai     Ngày đầu tiên của tháng 3 là ngày 1 tháng 3. Đó là thứ hai     Ngày cuối cùng của tháng 1 là ngày 31 tháng 1. Đó là thứ bảy. b Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 5 tháng 1     Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày 28 tháng

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 109 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!