Luyện tập trang 105 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 105 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Toán 3

1.       8000 – 5000 =  ? Nhẩm: 8 nghìn – 5 nghìn = 3 nghìn Vậy: 8000 – 5000 = 3000 2.  Mẫu: 5700 – 200 = 5500          8400 – 3000 = 5400 LỜI GIẢI CHI TIẾT 1. Nhẩm và ghi kết quả như sau: 7000 – 2000 = 5000 6000 – 4000 = 2000 9000 – 1000 = 8000 10 000 – 8000 = 2000 2. 3600 – 600 = 3000 7800 – 500 =

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 105 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!