Luyện tập trang 100 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 100 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 100 (Luyện tập) SGK Toán 5

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14                 S = r × r × 3,14 S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn. LỜI GIẢI CHI TIẾT Diện tích của hình tròn là: a Diện tích của hình tròn là: 6 × 6 × 3,14 = 113,04 cm2 b Diện tích của h

Bài 2 trang 100 (Luyện tập) SGK Toán 5

Từ công thức tính chu vi : C = r × 2 × 3,14 suy ra bán kính r = C : 3,14 : 2 LỜI GIẢI CHI TIẾT Bán kính của đường tròn là:        6,28 : 3,14 : 2 = 1cm Diện tích của hình tròn là:        1 × 1 × 3,14 = 3,14 cm^2                           Đáp số: 3,14 cm^2.

Bài 3 trang 100 SGK Toán 5

Tính diện tích của hình tròn to có bán kính 0,7m + 0,3m. Tính diện tích hình tròn bé miệng giếng có bán kính 0,7m. Diện tích thành giếng = diện tích của hình tròn to  diện tích hình tròn bé miệng giếng. LỜI GIẢI CHI TIẾT Diện tích của hình tròn bé miệng giếng là:           0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,53

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 100 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!