Luyện tập chung trang 120 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 120 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 SGK Toán 3

1. 2. 3.  Tổng số sách trong 5 thùng là : 306 × 5 = 1530 quyển Số sách mỗi thư viện nhận là: 1530 : 9 = 170 quyển Đáp số: 170 quyển. 4. Chiều dài sân vận động là: 95 × 3 = 285 m Chu vi sân vận động là: 285 + 95 × 2 = 760 m Đáp số: 760 m.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 120 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!