Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 3

1.   a 5200+400=5600    6300+500= 6800   8600+200=8800     5600400=5200     6800500=6300     8800200=8600 b 4000+3000=7000        6000+4000=9000          9000+1000=10000      70003000=4000         100006000=4000        100009000=1000      70003000=4000          100004000= 6000       100001000=9000 2

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!