Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 100 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

Độ dài sợi dây bằng tổng chu vi hình tròn bán kính 7cm và hình tròn bán kinh 10cm. LỜI GIẢI CHI TIẾT Chu vi hình tròn bán kính 7cm là:         7 times 2 times 3,14 = 43,96 cm Chu vi hình tròn bán kính 10 cm là:         10 times 2 times 3,14 = 62,8 cm Độ dài dây thép là:         43,96 + 62,

Bài 2 trang 100 (Luyện tập chung) SGK Toán 5

Tính bán kính hình tròn lớn: 60 + 15 = 75 cm. Tính chu vi hình tròn theo công thức: C = r × 2 × 3,14. Số xăngtimét chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé = chu vi hình tròn lớn chu vi hình tròn bé. LỜI GIẢI CHI TIẾT Bán kính của hình tròn lớn là:          60 + 15 = 75 cm Chu vi c

Bài 3 trang 101 SGK Toán 5

Diện tích hình vẽ bằng tổng diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 10cm, chiều dài 7 x 2 = 14cm và hai nửa hình tròn có cùng bán kính 7cm. Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng. Diện tích hình tròn = r x r x 3,14. LỜI GIẢI CHI TIẾT Diện tích hình đã cho là tổng diện tích hình chữ nhật v

Bài 4 trang 101 SGK Toán 5

Diện tích phần tô màu là hiệu của diện tích hình vuông ABCD và diện tích của hình tròn với đường kính là 8cm. LỜI GIẢI CHI TIẾT Hình tròn tâm O có đường kính bằng độ dài cạnh hình vuông và bằng 8cm. Bán kính hình tròn tâm O là:            8 : 2 = 4 cm Diện tích hình tròn tâm O là:            4 x 4 x

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập chung trang 100, 101 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!