Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 136, 137 SGK Toán 3

1. a Lớp 3B có 13 học sinh giỏi. Lớp 3D có 15 học sinh giỏi. b Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A  7 học sinh giỏi. c Lớp 3C có nhiều học sinh giỏi nhất 25 học sinh     Lớp 3B có ít học sinh giỏi nhất 13 học sinh 2.  a Lớp 3C trồng được nhiều cây nhất. Lớp 3B trồng được ít cây nhất. b Hai lớp 3A và 3C trồng

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!