Làm quen với thống kê số liệu - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Làm quen với thống kê số liệu được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 135 SGK Toán 3

1. a Hùng cao 125cm     Dũng cao 129cm     Hà cao 132 cm    Quân cao 135cm b Dũng cao hơn Hùng 4cm 129 – 125 = 4     Hà thấp hơn Quân 3cm 135 – 132 = 3     Hà cao hơn Hùng, Dũng thấp hơn Quân. 2.  a Tháng 2 năm 2004 có 5 ngày chủ nhật b Chủ nhật đầu tiên là ngày 1 tháng 2 c Ngày 22 là chủ nhật thứ t

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Làm quen với thống kê số liệu - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!