Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 111 SGK Toán 3

1. a OM, ON, OP, OQ là bán kính; MN, PQ là đường kính. b OA, OB là bán kính; AB là đường kính. 2. Học sinh dùng compa để vẽ. 3. a b Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng CD sai     Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM sai     Độ dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!