Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 111 SGK Toán 5

Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4. Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6. LỜI GIẢI CHI TIẾT Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:                 1,5 x 1,5 x 4 = 9 m2 Diện tích toàn phần của hình lập phương đã

Bài 2 trang 111 SGK Toán 5

Vì hộp không có nắp nên chỉ có 5 mặt. Do đó, diện tích bìa cần dùng để làm hộp bằng 5 lần diện tích một mặt. LỜI GIẢI CHI TIẾT Vì hộp không có nắp nên chỉ có 5 mặt. Diện tích một mặt của hộp là:           2,5 x 2, 5 = 6,25 dm2 Diện tích bìa cần dùng để làm hộp là:         6,25 x 5 = 31,25 dm2      

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!