Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 117 SGK Toán 3

1. 2. Số gói bánh có trong mỗi thùng là : 1648 : 4 = 412 gói Đáp số: 412 gói. 3.   a  x   times 2 = 1846        xquad       = 1846 : 2        xquad       = 923 b  3 times x = 1578                    x = 1578 : 3                   x = 526

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!