Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài toán liên quan đến rút về đơn vị được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 128 SGK Toán 3

1. Tóm tắt 4 vỉ: 24 viên thuốc 3 vỉ: …viên thuốc? GIẢI Số viên thuốc trong mỗi vỉ là: 24 : 4 = 6 viên thuốc Số viên thuốc có trong 3 vỉ thuốc là: 6 x 3 = 18 viên thuốc Đáp số: 18 viên thuốc. 2. Số gạo có trọng mỗi bao là: 28 : 7 = 4 kg Số gạo trong 5 bao là: 4 x 5 = 20 kg Đáp số: 20 kg 3.  Xếp tam g

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!