Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 82 Toán 9 Tập 2

Đề bài

Hướng dẫn giải

Ta có: \(\widehat {BAC}\) là góc ngoài của tam giác AEC.

Ta có: \(\widehat {BAC}\) là góc ngoài của tam giác AEC

Ta có: \(\widehat {CAx}\) là góc ngoài của tam giác AEC

shoppe