Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 53 SGK Toán 9 Tập 1

Đề bài

a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:y = 2x + 3;y = 2x – 2

b) Giải thích vì sao hai đường thẳng y = 2x + 3 và y = 2x – 2 song song với nhau ? (h.9)

 

Hướng dẫn giải

a)

 

b) Ta thấy hai đường thẳng trên không có điểm chung với nhau nên chúng song song.