Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 10 Toán 6 Tập 2

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Hướng dẫn giải

\(\eqalign{& {{ - 1} \over 2} = {{ - 1.( - 3)} \over {2.( - 3)}} = {3 \over { - 6}}  \cr & {5 \over { - 10}} = {{5 \div ( - 5)} \over { - 10 \div ( - 5)}} = {{ - 1} \over 2} \cr} \)

shoppe