Đăng ký

Giải bài 12 trang 11 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Hướng dẫn giải

Giải:

a) \(\dfrac{-1}{2};\)       b) \(\dfrac{8}{28};\)       c) \(\dfrac{-3}{5};\)        d) \(\dfrac{28}{63}.\)

shoppe