Đăng ký

Giải bài 14 trang 11 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Đố .Ông đang khuyên cháu điều gì?

Điền số thích hợp vào ô vuông để có hai phân số bằng nhau. Sau đó, viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hai hàng dưới cùng, em sẽ trả lời được câu hỏi trên.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số để biến đổi hai phân số đã cho thành hai phân số bằng chúng nhưng có tử (hoặc mẫu) như nhau.

Khi đó, mẫu (hoặc tử) của chúng phải bằng nhau, từ đó tìm được số chưa biết.

Giải:

A. \(\dfrac{3}{5}=\dfrac{15}{25}\)                                M. \(\dfrac{8}{13}=\dfrac{24}{39}\)

G. \(\dfrac{-9}{12}=\dfrac{-27}{36}\)                         T. \(\dfrac{-7}{13}=\dfrac{24}{39}\)

S. \(\dfrac{7}{15}=\dfrac{21}{45}\)                             O. \(\dfrac{5}{7}=\dfrac{20}{28}\)

Y. \(\dfrac{-5}{9}=\dfrac{-35}{63}\)                          I. \(\dfrac{-2}{11}=\dfrac{-22}{121}\)

C. \(\dfrac{3}{7}=\dfrac{36}{84}\)                               E. \(\dfrac{11}{25}=\dfrac{44}{100}\)

K. \(\dfrac{1}{4}=\dfrac{16}{64}\)                               N. \(\dfrac{6}{18}=\dfrac{18}{54}\)

Câu ông khuyên cháu là "Có công mài sắt có ngày nên kim".

shoppe