Đăng ký

Giải bài 11 trang 11 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng tính chất: \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{a.m}{b.m}(m \in Z, m \neq 0)\)

Giải:

Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với cùng một số nguyên khác 0, ta được phân số bằng mỗi phân số đó.

Chẳng hạn: \(\dfrac{1}{4}=\dfrac{1.2}{4.2}=\dfrac{2}{8}\)

Ta có thể có kết quả sau:

\(\dfrac{1}{4}=\dfrac{2}{8};\)          \(\dfrac{-3}{4}=\dfrac{-6}{8};\)        \(1=\dfrac{2}{2}=\dfrac{-4}{-4}=\dfrac{6}{6}=\dfrac{-8}{-8}=\dfrac{10}{10}.\)